Formar les persones del segle XXI

Les escoles tenim un gran repte: hem de preparar els nostres alumnes per a un món cada cop més digital, per desenvolupar unes tasques professionals que encara no existeixen i per poder relacionar-se de múltiples maneres.

 • Recursos TIC per l’educació del segle XXI
  • Creiem en la importància de la tecnologia i la innovació com a font d'oportunitats per millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

  • Permeten dinamitzar el procés d’aprenentatge i es converteixen en una finestra al món dins de la classe.

  • Ajuden a desenvolupar les habilitats comunicatives i a aplicar els conceptes apresos d'una manera divertida.

  • Portàtils personals a l'ESO i batxillerat per promoure activitats d'aprenentatge digitals.

  • Entorn col·laboratiu en què professors i alumnes gaudeixen de serveis que complementen l'aprenentatge a l'aula.

 • Dels projectes tecnopedagògics al lideratge digital dels alumnes

  A Jesuïtes Lleida sabem que els nostres alumnes viuran en un món on hauran d'aprendre i també aprendre a desaprendre per tal d'adaptar-se a la societat i als mitjans digitals. Per això, treballem des de fa temps amb el suport de les tecnologies; de fet, és una eina indispensable per crear una escola del segle XXI.

  L'ús de recursos tecnològics permet aplicar les noves metodologies d'aprenentatge. A més, facilita el treball cooperatiu, la personalització, els desenvolupament de la creativitat en la resolució de tasques i les intel·ligències múltiples.

  Des dels grups de Recerca i Innovació i el projecte TRESOR lideren i acompanyen els mètodes d'innovació amb TIC que es porten a terme a les diferents etapes, a més de gestionar el grup de professors innovadors de l'escola en la tasca de cercar noves formes d'aplicar els recursos TIC.

  A l'escola es treballen diferents projectes per tal d'innovar amb les TIC:

  • Projecte TRESOR. Tots els alumnes de l'ESO disposen d'un ordinador personal i fan servir llibres digitals en gran part de les matèries. Els instruments de treball i aprenentatge tradicionals com són l'agenda, les llibretes i els esquemes en paper es combinen amb calendari, llibretes, mapes conceptuals i murals digitals.
  • Projectes d'Innovació en Xarxa (PIX). L'escola ha creat i ha implantat diferents projectes d'innovació en diferents etapes:
   • Projecte DITS. Desenvolupa la capacitat creadora de l'alumne mitjançant tauletes (iPads) a Infantil.
   • Projecte RàdioNet. Els alumnes de Primària i Secundària escriuen, graven i comparteixen amb la comunitat educativa a un lloc web diferents programes de ràdio.
   • Projecte de Seguretat a la Xarxa. Els alumnes de l'ESO aprenen cooperativament sobre els riscos i sobre l'actitud que han de tenir en fer servir internet i les xarxes socials.
   • LEGO. Alumnes del segon cicle de l'ESO. Iniciació a la robòtica en xarxa.
   • Projecte de l'Hort. Alumnes del segon cicle de l'ESO. Generen planters per a horts urbans d'altres escoles.