Servei d'acollida

Què fan els alumnes d'Infantil i Primària que arriben d'hora a l'escola? Doncs, per a tots ells, el col·legi posa a disposició un servei que té cura dels alumnes de les 8 fins a les 9 del matí.

    • Un espai propi

      Tenim un espai reservat per a aquesta estona lúdica en què els nens, organitzats per cursos, fan activitats diverses en funció de l’edat, elaborades i pensades pels educadors encarregats.