Formació continuada del professorat

Jesuïtes Educació vetlla per la formació del professorat i els nostres professors realitzen cursos de manera continuada perquè constituïm un claustre de professors molt ben preparats.