Serveis

Una sèrie de serveis completen l’oferta d’activitats, tot pensant en l’organització diària de les famílies.

  • Servei de transport

   El col·legi disposa de servei de transport escolar per poder oferir a tots els alumnes una mobilitat segura i sostenible.

  • Venda de roba escolar i esportiva

   Us oferim un servei de compra de la roba escolar a través de la nostra botiga online

  • Servei d'aula d'estudi

   Servei pensat per als alumnes que han de romandre a l'escola un cop acabades les classes fins que agafen l'autobús per tornar a casa; és a dir, de 16.00 a 17.00 h. Es tracta d'una hora en què els alumnes fan els deures i estudien, sempre sota la vigilància d'un educador.

  • Departament d'Orientació Psicopedagògica - DOP

   Els alumnes amb necessitats educatives constitueixen un repte, ja que conformen un grup heterogeni respecte a les capacitats, les motivacions i els interessos de cada alumne.

  • Formació continuada del professorat

   Jesuïtes Educació vetlla per la formació del professorat i els nostres professors realitzen cursos de manera continuada perquè constituïm un claustre de professors molt ben preparats.

  • Servei d'acollida

   Què fan els alumnes d'Infantil i Primària que arriben d'hora a l'escola? Doncs, per a tots ells, el col·legi posa a disposició un servei que té cura dels alumnes de les 8 fins a les 9 del matí.

  • Servei d’infermeria

   El servei d'infermeria de l'escola posa a disposició de tots els alumnes i educadors una infermera titulada, la Anaïs Mateos, responsable del disseny i el desenvolupament de les intervencions assistencials pròpies d'aquest servei al centre.

  • Servei de menjador

   Perquè ens preocupa l'alimentació dels petits i adolescents, disposem de cuina pròpia i d'un equip altament qualificat de professionals que cuina el menú diàriament.

  • TIC a l'escola

   Creiem en la importància de la tecnologia i la innovació com a font d'oportunitats per millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge.