Què i com s'aprèn

En l'etapa de Primària treballem perquè els alumnes aprenguin a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma, a pensar i comunicar, a descobrir i tenir iniciativa, a conviure i habitar el món, i desenvolupar les diferents intel·ligències segons les característiques de cada nen. Som una escola pionera que implantem la Nova Etapa Intermèdia (NEI), emmarcada en el nou model pedagògic en què l'alumne és el centre (MENA).

  • El nen, protagonista del seu propi aprenentatge

   Pensem que el nen ha de conèixer les seves habilitats, desenvolupar les capacitats i descobrir les seves pròpies estratègies d'aprenentatge.

   Amb aquest objectiu respectem el procés maduratiu de cada nen, mitjançant l'aprenentatge significatiu i funcional, en què es treballa perquè s'aprengui per descobriment guiat.

   Valorem l'esforç individual i el fet de compartir, per això fem del joc una eina socialitzadora i d'aprenentatge.

  • Les TIC, la porta al món de la informació

   Emprem les tecnologies de la informació i la comunicació per tal que els nostres alumnes les aprenguin a utilitzar en la cerca, la selecció i la comunicació de la informació.Disposem d'ordinadors a totes les aules, a més d'una aula d'informàtica, dues aules mòbils i una aula polivalent.
   Les aules de Primària disposen d'una pissarra digital interactiva.

  • Cristiana, fer persones per als altres.

   En aquesta etapa en què els nens van creixent i madurant, acompanyem el seu creixement aprofundint en la imatge del Jesús amic, amb més coneixements objectius i amb pràctiques religioses i celebracions adaptades a cada moment. També apareix el sentit de la solidaritat i el compromís. El final de l'etapa està marcat per la iniciació a l'Eucaristia i també per les primeres experiències d'acompanyament personal.

  • Amb l'objectiu que els nostres alumnes tinguin una alta competència amb la llengua anglesa, hem optat per implantar-la de forma progressiva des de l'educació Infantil fins al batxillerat. Emprem la metodologia Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera (AICLE), comuna en molts països de la Unió Europea, de manera que, a més de ser la llengua vehicular a l'àrea d'anglès, ho és també en altres espais i assignatures.