Què i com s'aprèn

En l'etapa d'Infantil treballem perquè els alumnes aprenguin a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma, a pensar i comunicar, a descobrir i tenir iniciativa, i a conviure i habitar el món desenvolupant les diferents intel·ligències, segons les característiques de cada nen.

Som una escola pionera que duem a terme el Projecte MOPI (Model Pedagògic Infantil), emmarcat en el nou model pedagògic en què l'alumne és el centre (MENA).

  • El nen, protagonista del seu propi aprenentatge

   Pensem que el nen ha de conèixer les seves habilitats, desenvolupar les capacitats i descobrir les seves pròpies estratègies d'aprenentatge. Amb aquest objectiu, respectem el procés maduratiu de cada alumne, mitjançant l'aprenentatge significatiu i funcional, treballant perquè aprenguin per descobriment guiat. Valorem l'esforç individual i el fet de compartir, per això fem del joc una eina socialitzadora i d'aprenentatge.

  • Les TIC, la porta al món de la informació

   Emprem les tecnologies de la informació i la comunicació per tal que els nostres alumnes les aprenguin a utilitzar en la cerca, selecció i comunicació de la informació. Disposem d'ordinadors a totes les aules, a més d'una aula d'informàtica, dues aules mòbils i una aula polivalent.

   Les aules de Primària disposen d'una pissarra digital interactiva.

  • Cristiana, fer persones per als altres

   La formació humana que oferim als infants està inspirada en els valors evangèlics des de l'experiència ignasiana. En aquesta etapa inicial del desenvolupament dels nens, presentem Jesús de Natzaret com un amic i convidem els alumnes a seguir el seu camí. Comencen a entrar en contacte amb el món religiós i el món del silenci a través del conte, la música, el ball i l'aprenentatge de certes formes senzilles de pregària.

  • Amb l'objectiu que els nostres alumnes tinguin una alta competència amb la llengua anglesa, hem optat per implantar-la de manera progressiva des de l'Educació Infantil fins al batxillerat. Emprem la metodologia Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera (AICLE), comuna en molts països de la Unió Europea, de manera que, a més de ser la llengua vehicular a l'àrea d'anglès, ho és també en altres espais i assignatures.

  • Dimensions que treballem
   • Acadèmica. Despertar el desig d’aprendre

    Integrem les competències bàsiques d’aprendre a aprendre i de comunicació (expressió oral i escrita) en les àrees curriculars. Volem que els alumnes siguin rigorosos en l’estudi, capaços de mantenir l’esforç i la disciplina.

   • Personal. Acompanyar en el creixement personal

    Gràcies a l’atenció individualitzada dels mestres, del tutor, del Departament d’Orientació Psicopedagògica, i amb la coresponsabilitat de les famílies, afavorim el desenvolupament personal, l’autoconeixement, l’educació emocional i els hàbits i les conductes saludables.

   • Social. Fomentar les relacions sanes i col·laboratives

    Ensenyem als nens a resoldre els conflictes de manera assertiva, a reconèixer les emocions i els sentiments. També els sensibilitzem respecte del món que els envolta, socialment i ambientalment.

    Els formem per tal que en un futur siguin persones que col·laborin en el benestar dels grups dels quals formin part i hi adquireixin un compromís social i cívic.

   • Cristiana. Fer persones per als altres

    La formació humana que oferim als infants està inspirada en els valors evangèlics des de l’experiència ignasiana. La formació des de la Pastoral presenta Jesús de Natzaret com un amic i es convida els alumnes a seguir el seu camí.