Programa i projectes

 • Programa

  A més de les àrees curriculars, oferim cinc hores setmanals complementàries: Religió, Anglès, Racons, Fem les paus i Gaudim dels contes.

 • Projectes: PIX

  Els Projectes d'Innovació en Xarxa (PIX) responen a la voluntat de treball per la innovació pedagògica des de les necessitats i inquietuds detectades pels educadors que estan diàriament a l'aula en contacte amb l'alumnat.

  Són projectes que es treballen simultàniament en xarxa a les escoles de Jesuïtes Educació.

 • Els PIX a l’Educació Infantil
  • Els DIT: dispositius interactius tàctils

   L’objectiu d’aquest projecte és la implementació dels dispositius mòbils en les activitats d’ensenyament-aprenentatge.
   En petits grups de treball, els alumnes fan activitats de creació o de joc amb les tauletes digitals en què ells són els protagonistes del seu aprenentatge.

  • AICLE

   AICLE és la sigla d’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera.

   Apostem per la consolidació del projecte AICLE dins del nostre projecte lingüístic per tal d’avançar en l’aprenentatge de l’anglès dels alumnes, mitjançant la pràctica d’aquesta llengua mentre s’aprenen continguts curriculars.

   Aquest projecte es treballa en xarxa amb les diferents escoles de Jesuïtes Educació a Catalunya amb model i objectius comuns.

  • PAC

   El Programa d’Auxiliars de Conversa (PAC) és una proposta del Projecte Escola Multilingüe de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya pensat perquè les escoles puguin disposar d’un nadiu anglès que realitzi tasques d’assistència a les activitats previstes en el projecte multilingüe del centre.

   L’auxiliar de conversa augmenta la incidència de la llengua oral (a través de classes de conversa en grups reduïts) i col·labora en les activitats AICLE.

   Aquest curs disposem de dos auxiliars de conversa, la qual cosa permet que més cursos i alumnes se’n beneficiïn.