Equip directiu

Un gran equip professional, altament capacitat i qualificat, en formació constant.

L'escola està constituïda per un important grup de professionals que creu en l'educació i vetlla per la formació personal i acadèmica de tots els alumnes.