Educació Infantil-MOPI

Porta d'obertura al món.

  • En la etapa d'Infantil-MOPI volem que els nostres alumnes desenvolupin les seves capacitats bàsiques i descobreixin a partir de l'experiència sensorial el món que els envolta.

    Valorem la creativitat i la imaginació del nen per tal que pugui expresar i comunicar les seves emocions.

    Potenciem l'expressió oral amb un programa multilingüe que ens permet familiaritzar el nen, a part de la llengua materna, amb la llengua castellana i la llengua anglesa.

    Desenvolupem les noves tecnologies a partir del programa Dit's que introdueix a l'alumne al món dels dispositius tàctils. En aquesta primera etapa la relació família-escola és bàsica per aconseguir la màxima complicitat en el treball per a l'educació dels infants.