Què i com s’aprèn

El batxillerat té com a finalitat proporcionar a l'alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència sense els condicionants de gènere. Així mateix, ha de capacitar l'alumnat per accedir a l'educació superior o a la vida laboral.

  • Atenció personalitzada als alumnes

   L'acció tutorial és l'eix de la nostra educació. Ens hi impliquem d'igual manera professors, tutors i consiliaris, acompanyant els alumnes en la seva formació. Des dels diferents àmbits de l'escola (tutors, professors i Departament d'Orientació) s'ofereix atenció personal, acadèmica i professional. La comunicació entre la família i l'escola és fonamental en aquest procés, per això duem a terme tutories en grup i individuals.

  • Rigor acadèmic

   En aquesta etapa treballem, de manera explícita, el rigor acadèmic com a eina indispensable per garantir el futur universitari dels nostres alumnes. Això, juntament amb l'acció tutorial i l'acompanyament docent, dóna com a resultat una bona preparació i, alhora, garanteix l'èxit dels nostres alumnes tant al batxillerat com a les PAAU i estudis posteriors.

  • Dimensió cristiana, formar homes i dones per als altres

   Tota la formació humana de l'escola està inspirada per l'expressió del pare Arrupe: «Homes i dones per als altres.» En l'àmbit específic de la formació espiritual i cristiana, en aquesta etapa intentem promoure experiències significatives de mirada enfora (voluntariats, Lourdes, Ceuta, etc.) i mirada endins (convivències i recessos, Taizé, camps de treball, Pasqua Jove...). Vivim concretament la competència del compromís i la solidaritat a través de la participació en campanyes solidàries pròpies o col·laborant amb diverses ONG. És també una etapa en què l'acompanyament personal pren més importància.

  • Utilització de la informació i la comunicació

   Incorporem les TIC al nostre reconegut model educatiu com a eina pedagògica per afrontar amb qualitat l'aprenentatge dels nostres alumnes. Així, tant les aules com els altres espais de l'escola disposen de tecnologia digital (Wi-Fi i pissarres digitals).