Programa i projectes

 • Estructura

  El batxillerat està compost d'una part comuna i una altra optativa per tal de garantir la polivalència i la formació integral dels alumnes.

  Durant el batxillerat es duu a terme el treball de recerca, un conjunt d'activitats individuals que es concreten en el desenvolupament d'una petita investigació en un àmbit decidit parcialment per l'alumne i tant pot ser relacionat amb una sola matèria com interdisciplinari.

  • Matèries de modalitat

   Aquestes matèries es distribueixen en diferents itineraris segons els interessos dels alumnes:

   Humanitats i Ciències Socials

   Literatura Catalana
   Literatura Castellana
   Llatí
   Geografia
   Economia d’Empresa
   Història del Món
   Matemàtiques aplicades
   a les Ciències Socials
   Elements d’Economia
   Història de l’Art
   Psicologia i Sociologia

   Ciència i Tecnologia

   Biologia
   Matemàtiques
   Física
   Química
   Dibuix Tècnic
   Tecnologia
   Elements de Química
   Elements de Física
   Elements de la Tecnologia

  • AICLE

   AICLE és la sigla d'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera.

   Apostem per la consolidació del projecte AICLE dins del nostre projecte lingüístic per tal d'avançar en l'aprenentatge de l'anglès dels alumnes mitjançant la pràctica d'aquesta llengua mentre s'aprenen continguts curriculars.

   Aquest projecte es treballa en xarxa amb les diferents escoles de Jesuïtes Educació a Catalunya amb un model i objectius comuns.

  • PAC

   El Programa d'Auxiliars de Conversa (PAC) és una proposta del Projecte Escola Multilingüe de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya pensat perquè les escoles puguin disposar d'un nadiu anglès que realitzi tasques d'assistència a les activitats previstes en el projecte multilingüe del centre.

  • Projecte: Viatge en xarxa

   Sortides conjuntes amb altres escoles de Jesuïtes Educació que tenen una finalitat social i d'interioritat.