projectes i tallers

| 20-01-2013

ELS NOSTRES PROJECTES I TALLERS

Aquests són alguns dels projectes en què estem treballant des de l'escola i alguns dels tallers que els nostres alumnes duen a terme.
astronomica

El professor de matemàtiques Josep Mallol, expert en Astronomia, ha creat aquest espai on recull tant les darreres notícies i descobriments com les seves intervencions a Lleida TV.

En Josep Mallol també coordina un taller d'Astronomia amb els alumnes de secundària de l'escola.

cangur

Espai creat i coordinat pel professor Josep Mallol, professor de matemàtiques al Claver.

El professor Mallol prepara els alumnes d'ESO i Batxillerat per participar en el concurs Cangur que se celebra cada any a Catalunya i els alumnes de Batxillerat per a les Olimpíades de Matemàtiques.

comenius Pàgina creadar i coordinada pel nostre professor Francesc Solsona, on es recullen les informacions i participacions dels nostres alumnes d'ESO i Batxillerat en el projecte Comenius d'abast europeu.
comenius

El contacontes és una experiència molt gratificant que duen a terme els nois i les noies de 5è i de 6è de primària. Consisteix en preparar un conte per ser explicat als companys d'infantil i de cicle inicial.

doyouclaver

Aquest espai és de resultes de la importància que el Claver li dóna a la llengua anglesa.

Aquí podeu trobar què es fa en aquesta llengua a l'escola, quin tractament té, algunes de les activitats i les perspectives de futur.

 hort

Aquest projecte, subvencionat per Agenda21, és un dels més valorats tant per mestres, alumnes com famílies. En ell hi participen, directa o indirectament, tots els alumnes de primària i alguns cursos de secundària.

Cal fer un esment especial a l'ànima mater del projecte, el mestre Damià Badia, qui malhauradament ens va deixar fa uns mesos.

 inter-edu

International Education és una associació de 25 escoles que organitza intercanvis i activitats comunes per estudiants de secundària en 12 països europeus.

Alumnes de secundària del Claver participen en el curs Ciutadania europea que té per objectiu augmentar la conscienciació per la Unió Europea i el sentiment de pertinença a la mateixa comunitat.

 jardi El taller del jardí es coordina amb el taller de l'hort. En el jardí hi treballen els més petits de l'escola, des de P3 fins a 4t de primària. Val la pena fer-ne una ullada.
 miniempreses El projecte de les miniempreses és una experiència pràctica on els alumnes de primer de batxillerat en la matèria d'Economia de l'Empresa 1 creen la seva pròpia empresa seguint models reals.
 novelles Els alumnes de 6è, dintre de l'àrea de llengua, han d'elaborar una novel·la durant el curs, a la qual li han de buscar un títol i fer-ne la portada i l'enquadernació. Un cop acabada, també es penja a internet en format digital i els companys les poden llegir i comentar.
 novelles

Mirar, comparar, aproximar, calcular, promocionar, atendre, preguntar, escoltar, respondre, decidir, comprar, vendre... és a dir, el Mercat del Bescanvi. Totes aquestes accions i moltes més són les que els nostres alumnes posen en pràctica el dia en què els nois i noies de 5è i 6è de primària duen a terme aquest taller que s’ha convertit en una de les activitats que més aprecien.

Comparteix