Fundació 11-12

| 15-09-2012

fundaciopetit

CURS 11-12

 

El curs 2011-12, la Fundació va finançar parcialment els següents projectes:

 

1. Pla d’adaptació de l’edifici a la normativa vigent:
- Remodelació xarxa elèctrica i informàtica a la zona de Primària.
- Canvi de finestres a tota la zona de 4t d’ESO i a les classes d’infantil de la zona de la torre.
- Instal·lació de portes ignífugues a la zona de 3r i 4t de primària.
- Adaptació de tot el tram de barana de la zona de la torre (quatre pisos).
- Substitució de 312m2 de porexpan del sostre de diferents aules de l’escola.
 
2. Inversions en TIC:
- Armaris informàtics per a 4t d’E.S.O.
- Nous ordinadors a per a Infantil i Primària.
- Llicències de programes informàtics.
- Impressores i pissarres digitals.
 
3. Remodelació i modernització de l’edifici:
- Rehabilitació i adaptació de les aules de P5.
- Reforma total dels lavabos de 5è i 6è.
- Remodelació de  la zona de gestió econòmica i acadèmica.
 
4. Exteriors/patis:
- 2a fase de pintura, aquest cop es varen pintar els claustres exteriors, part de la façana i de l’interior de l’edifici.
- Habilitació i pavimentació d’un nou camp poliesportiu a la zona de Primària preparat per futbol i vòlei.
- Repintar les línies de tots els camps.
 
5. Casa de colònies a Senet:

- Adaptació i reformes en calefacció, lavabos i pintura a tota la casa. Per aquestes reformes, l’escola va obtenir una subvenció pel total de l’obra.

 

Inversions de la Fundació aquests darrers anys:

 

CURS 2008-09

CURS 2009-10

CURS 2010-11

CURS 2011-12

Comparteix