International Education: 10 anys de xarxa

International Education: 10 anys de xarxa
...facilitar les relacions i el contacte entre elles per tal de proporcionar als seus alumnes una formació de qualitat per a que puguin...

| 19-05-2010

El  30 d'abril es va celebrar la trobada anual de directors de les escoles que formen part de la xarxa International Education. Aquest cop la trobada internacional s'ha dut a terme a l'escola Joan XXIII a l'Hospitalet i el seu objectiu principal és determinar el futur de la organització.

La primera etapa ha estat fer una valoració dels 10 anys de vida de la IE. Se n'han ressaltat els punts forts, entre el més destacat trobem la oportunitat que aquesta associació ha brindat a milers d'alumnes durant aquesta dècada a participar en intercanvis arreu d'Europa.

De cara al curs vinent, es va aprovar incloure la IE en una altra organització europea anomenada ELOS. Aquesta organització està formada per 250 escoles d'arreu del continent i té com a objectiu facilitar les relacions i el contacte entre elles per tal de proporcionar als seus alumnes una formació de qualitat per a que puguin esdevenir ciutadans preparats per al marc europeu. A més aquesta organització entregarà als alumnes que cursin els 4 cursos d'Europa un certificat reconegut arreu d'Europa.
Núria Ribes
Comparteix