Pregària després de l'1 d'octubre

Dilluns, 2 d’octubre

Pregària amb els alumnes del col·legi, davant els fets del passat diumenge 1 d'octubre.

| 03-10-2017

* Estimats alumnes, educadors i tota la família educativa del Claver. Hi ha dies especials, i avui n’és un. Són moments d’incertesa, de dolor i de conflicte. Els moments en què, com a cristians, busquem amb més força la pau, la convivència, el respecte, la fraternitat de tots. Per això hem trastocat l’horari de les classes i comencem el dia aquí, a la capella de l’escola, desitjant serenor i pregària.

- Arribem xocats per les imatges de violència d’ahir. És el moment de recordar i viure amb més convicció que mai, com a escola cristiana, que la nostra opció profunda i radical és per la no-violència que sorgeix de l’Evangeli. Recordem la benaurança de Jesús: “feliços els qui treballen per la pau” (Mt 5).

- L’opció per la no-violència no significa ni conformisme ni passivitat, al contrari. Es tracta d’una una manera de viure i de resoldre els conflictes que apareixen en la vida personal, social i política. És l’opció més valenta i difícil, perquè busca sempre trobar en l’altre un germà, per molt que les seves idees siguin diferents o oposades a les meves.

- En aquests dies, demanem a tots l’esforç real per posar en pràctica aquests principis del respecte mutu, del diàleg, de la no violència física ni verbal. En l’escola convivim alumnes, famílies i educadors amb procedències, sensibilitats i opinions ben diverses. I així ha de ser.

- Davant la incertesa i la tensió, davant la necessitat de transformar l’odi en comprensió i diàleg, veient la dificultat d’aquesta tasca,  volem pregar junts al Déu de la Pau i de la Compassió que ens ajudi a seguir construint una societat amb convivència serena, en justícia i en fraternitat. I per això repetim les paraules que Jesús ens va ensenyar:

Pare nostre, que esteu en el cel...

 
 
A les 12.00 h, els educadors es van concentrar per fer un minut de silenci i reflexió.
 
Comparteix