AMPA

Associació de mares i pares d'alumnes

Què és l’AMPA?

Qui forma la Junta?

Escola de Pares

La constitueixen pares i mares del col·legi, que ofereixen un espai de trobada, intercanvi i diàleg amb altres pares i experts per reflexionar i aprendre sobre l’educació dels seus fills.