Equip

La nostra escola està constituïda per un important grup de professionals que creu en l’educació i vetlla per la formació personal i acadèmica de tots els nostres alumnes. Estem convençuts que l’èxit en l’educació rau en la creació del clima adequat per al creixement i desenvolupament de les persones, i és per això que no treballem sols, sinó que sempre ho fem en contacte amb els pares per aconseguir que cada persona esdevingui ella mateixa, desenvolupi capacitats (cognoscitives, afectives, psicomotores, interpersonals i socials), adquireixi valors, s’obri als altres i al sentit de la vida que la fe cristiana proposa.