Educació Artística

El món màgic del moviment

Aquest trimestre, a Visual i Plàstica de 4t de Primària, hem volgut treballar el volum i a la vegada recordar artistes que vam conèixer el curs passat i apropar-nos a altres de nous.

El lleidatà Leandre Cristòfol va ser l’inspirador de les escultures amb capses de cartró que convenientment vam pintar i decorar atenent a l’espai ple i buit: el cotxe de carreres, el castell…

Presentació “Let’s move”

Oferir, comunicar, presentar davant els companys de 1r el resultat d’un treball és un goig que han tingut els alumnes de 3r en una estona que ens hem aplegat tots al gimnàs.

Després de diverses sessions a Cos i Moviment on ells han pogut investigar i descobrir les possibilitats comunicatives dels seus moviments amb el cos arrel d’un projecte d’aula anomenat “Let’s move” ha arribat l’hora de la presentació.